Femke Overdijk, kunsthistoricus en curatorHet werk van Angela Bogaard is zeer sprekend en als toeschouwer heb je het gevoel er door gevangen te worden en alsmaar te willen blijven kijken. Elk werk lijkt op je af te komen en toch zit er veel variatie in de verschillende series en de stijlen waarin Angela werkt. De onsterfelijke vrouwenportretten uit de serie ‘Eeuwig vrouwelijk’ laten bijna een droomwereld zien, waarbij de relatie tussen heden en verleden aan de kaak wordt gesteld. Ander werk is dreigender. De serie ‘Big Bat’ is hier een goed voorbeeld van, Angela Bogaard lokt de kijker uit de confrontatie met zichzelf aan te gaan en door de voorstelling gegrepen te worden. Met verschillende materialen en technieken bereikt ze een samengaan van realiteit en droombeelden dat in alle series terug lijkt te komen en zorgt voor een sterke spanning in de werken.

Kunsthistoricus Elsa van der Horst over het project Big Bat is watching you: Er wordt ingegaan op de verschuivende blik tussen mens en dier en tussen illusie en werkelijkheid. Zo toont onder anderen Angela Bogaard haar serie vleermuizen, binnen deze serie veranderen de dieren van realistisch tot abstract en bijna iconisch. Ze lijken uit hun lijst op je af te komen en laten je haast een stap naar achter zetten. Een beknellend gevoel, alsof je in de gaten wordt gehouden door iets waar je geen controle over hebt. Daarmee bereikt Angela haar doel, namelijk het aanscherpen van de verhouding tussen mens en dier; wie is bang voor wie?

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Waldemar H. de Boer is een Nederlands kunsthistoricus, gespecialiseerd in Nederlandse moderne kunst , Italiaanse renaissance- en barokkunst, Italiaanse kunstliteratuur en negentiende en vroeg twintigste eeuwse kunstveilingen. Met een achtergrond als onderzoeker bij het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Instituut en als leraar renaissancekunst bij het Institute at Palazzo Rucellai, is er geen andere manier om hem te presenteren dan als een waar kunstgeschiedenisexpert. 

http://www.arthistoryflorence.com/ned/index.html

Dr. Waldemar H. de Boer: "Angela Bogaard onderscheidt zich van veel hedendaagse kunstenaars door heel gevarieerd werk te maken. Ze wil zich niet laten beperken door stijl, onderwerpskeuze of mediumtype en komt daarom vaak verrassend uit de hoek. Haar schilderijen stralen een bijna onbeschrijfelijke verontrustende spanning uit. De expressieve beelden sleuren de toeschouwers naar bepaalde regio’s in het onderbewustzijn en het is maar de vraag of ze daar terecht willen komen. Bogaard’s bewerkte foto’s zijn niet veel anders: hoewel ze beelden uit het dagelijks leven bevatten, drukken ze een “verstoorde” werkelijkheid uit, waarin getracht is de ziel van de desbetreffende objecten bloot te leggen. De kunstenares heeft in haar werk een unieke wereld geschapen, die de toeschouwer zal biologeren en gewenst of ongewenst een breed scala van emoties zal oproepen."

 

 Die Arbeit von Angela Bogaard zieht den Zuschauer in seinen Bann mit einer Vielzahl von Variationen in den verschiedenen Serien und Stilen. Die Arbeiten versetzen den Zuschauer in eine Traumwelt, in der der Zusammenhang zwischen Heute und der Vervangenheit befragt wird. Mit verschiedenen Materialien und Technieken werden Realiät und Traumbilder verknüpft und sorgen für eine kräftige Spannung in den Arbeiten